Només queden 52 dies

Avís legal general

Informació general

Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.reisdigualada.cat, està enregistrat a favor de Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, amb CIF G61992335 i domicili social en Carrer Aurora, 23, 08700-Igualada (Barcelona). Telèfon de contacte 938 053 604 i adreça de correu electrònic info@reisdigualada.cat.


Condicions d'ús

1.- Amb aquestes Condicions d'ús, Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, regula l'accés a aquesta pàgina web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus usuaris de la xarxa.

2.- Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d'ús.

3.- L'ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, es compromet a publicar les noves condicions d'ús al web en el temps més reduït possible.

4.- L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d'ús. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5.- Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat a les seves pàgines web, per l'eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Les marques, rètols, signes distintius o logotips d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, que apareixen a la pàgina web són titularitat d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P. Aquests criteris també fan referència al nom de domini www.reisdigualada.cat
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, tret que s'indiqui el contrari.
L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, estarà sotmès a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P.
 • No s'establiran deep-links amb el lloc web d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P.
 • Sota cap circumstància, Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.
 • Qualsevol hiperenllaç al web de Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, s'efectuarà a la pàgina principal.

8.- Política de privadesa o protecció de dades

 • A. Dret d'informació
  Aquesta política de protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei del lloc web www.reisdigualada.cat i la resta de llocs web que Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, posa a disposició dels usuaris d'internet interessats en els seus serveis i continguts.
  De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, titular del lloc web, informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P i sota la seva responsabilitat.
 • B. Finalitat
  Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, proporciona a través d'aquest lloc web.
 • C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades
  Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d'emplenar l'usuari són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.
  L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.
 • D. Consentiment de l'usuari
  L'enviament de dades personals amb l'ús dels formularis electrònics d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, i les seves iniciatives.
 • E. Butlletins i comunicacions electròniques
  Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei d'enviament d'un butlletí, en el qual s'inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l'usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l'esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.
  D'altra banda, Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d'interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L'usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.
 • F. Seguretat
  Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.
  Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.
 • G. Galetes i IP
  L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'Ip l'ús dels quals permet que Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini d'on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'internet.
 • H. Spamming
  Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
  El tractament de les dades de caràcter personal i l'enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).
 • I. Dret d'oposició, correcció i actualització de dades
  L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis d'Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P.
  Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a l'execució efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades us podreu adreçar directament a: info@reisdigualada.cat o be a l'adreça postal:Carrer Aurora, 23, 08700-Igualada (Barcelona).

9.- Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés, i els continguts que s'hi inclouen, o les condicions d'ús del seu servei d'allotjament gratuït d'articles, incloses en aquest document.

10.- La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


Copyright

Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.reisdigualada.cat.
L'entitat Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.

Apunteu-vos per rebre missatges
Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P
Avís legal  |  Crèdits  |  Contactar  |  Mapa Web
Comissió cavalcada dels Reis d’Igualada