Docuteca

En aquest apartat hi podeu consultar tots els llibres, música, crides i pregons, auques, mediateca, presentacions, cavalcades i missatges de ràdio relacionats amb la Festa dels Reis d’Igualada.

Crida 1899

Autor: Joan Menubens i Vidal.

Crida 1945

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1947

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1948

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1949

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1950

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1951

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1952

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1953

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1954

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1955

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1956

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1957

Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1958

Autor: Rvd. Antoni Malats. Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1959

Autor: Manel Mateu. Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1960

Autor: Bonaventura Casas. Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1961

Autor: Lluís Valls Soler. Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1962

Autor: Germans Pio i J. Morera. Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1963

Autor: Domingo Santacana. Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.

Crida 1964

Autor: Sra. Xaubet Vda. Jordana. Dibuixos: Miquel Llacuna i Alemany.