La Carta als Reis

Els infants, per comunicar-se amb SS. MM. els Reis, ho fan a través del Patge Faruk, i fan servir una carta en la qual els expliquen com ha estat el seu comportament durant l’últim any i el que voldrien rebre a canvi d’aquest bon comportament. Per això l’entitat organitzadora de la Cavalcada edita cada any un model de carta exclusiu per col·laborar amb la Festa i que la mainada pugui explicar els seus anhels i desitjos.

El dia 1 de gener, al matí, els nens i les nenes, acompanyats de pares, altres germans i familiars, lliuren personalment la carta al Patge Faruk, qui la farà arribar a SS.MM. els Reis d’Orient.

Dates claus

08.12 – 31.12 Termini de compra i redacció de la carta

                01.01 Lliurament de la carta als Reis

Compra la carta

Per poder-nos comunicar amb altres persones llunyanes ho fem de manera escrita, gràfica, electrònicament, etc.

Els infants, per comunicar-se amb els ambaixadors reials, ho fan a través meu, el Patge Faruk, i fan servir una carta en la qual els expliquen com ha estat el seu comportament durant l’últim any i el que voldrien rebre a canvi d’aquest bon comportament. Per això l’entitat organitzadora de la Cavalcada edita cada any un model de carta exclusiu per col·laborar amb la Festa i que la mainada pugui explicar els seus anhels i desitjos.

El dia 1 de gener, al matí, els nens i les nenes, acompanyats de pares, altres germans i familiars, em lliuren personalment i d’un a un aquesta carta i jo com a ambaixador de SS. MM. els Reis d’Orient, els hi faré arribar. Per fer que l’espera sigui més distreta, mentre quitxalla i familiars fan la cua per ser rebuts, una munió de patges parlen amb ells i els donen els consells necessaris per millorar el seu comportament.

Punts de Venda

Com a Patge Faruk, mantinc una conversa personal amb cadascun d’ells i elles per saber el seu comportament, estudis… i poder-los corregir en el decurs dels dies que falten per a l’arribada de SS.MM. els Reis d’Orient i poder d’aquesta manera organitzar l’arribada dels patges a les llars.

Per tal de poder recordar aquesta trobada, s’entrega a cada infant una auca amb dibuixos i rodolins d’autors anoiencs, inèdita cada any. També reben llaminadures dels patges i alguns obsequis d’empreses col·laboradores.

Podeu trobar aquesta carta a llibreries i altres comerços.

Història de la carta

L’origen de la carta als Reis en la nostra festa va estretament lligat a la primera Cavalcada.

Aquestes cartes inicialment constaven de paper i un sobre amb segell amb la foto del Patge Faruk o bé dels Tres Reis. Més endavant es va anar canviant el disseny fins a l’any 1983, en què es va canviar totalment el format per fer-lo més pràctic. Aquest format durarà fins a l’any 2000 i a partir d’aquest any s’ha variat lleugerament.