Comissió

La Comissió Organitzadora de la Festa de Reis d’Igualada està formada per un nombrós grup de persones que tenen cura de tots els actes i aspectes relacionats amb la Festa.

La Comissió de Reis està organitzada en diverses subcomissions. Cadascuna d’elles està formada per un responsable/es i per un equip de col·laboradors i voluntaris. A part de les que estan dedicades a organitzar els 3 esdeveniments principals de la Festa de Reis, n’hi ha d’altres que tenen cura d’altres aspectes com per exemple: compres, comunicació interna i externa, patges, jeeps, paquets, camions, aspectes generals… Totes les subcomissions i les tasques que desenvolupen estan coordinades piramidalment. A fi de poder realitzar les feines amb encert i amb precisió, cada subcomissió té identificades fins al mínim detall totes les tasques del seu perímetre. Com a mostra, dir que hi ha catalogades més de 500 feines, i amb elles tots els materials que necessiten.

Un cop passada la Cavalcada es fa el balanç de tota la Festa, i s’analitzen especialment els aspectes que cal millorar. A partir d’aquí, es comença ja a treballar per preparar la propera.

De l’any 1899 i fins al 1936 va ser el Centre Catòlic, fent front als diferents estats polítics i de pensament, qui es va encarregar d’organitzar la festa.

Els primers anys des del 1941 està organitzada pel “Centro Nacional y Acción Católica” i anys més tard és la Comissió Organitzadora de la Cavalcada dels Reis qui en té cura.

L’any 1999 la Comissió de la Cavalcada dels Reis d’Igualada es reforça com a estructura interna i d’organització creant la “Fundació Privada Reis d’Igualada”, adaptant la festa als temps actuals però mantenint sempre el mateix sentit:
Que no faltin regals per a ningú.

Comunicats

Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, volem facilitar l’accés a la ciutadania de les dades institucionals, organitzatives, econòmiques i patrimonials de l’entitat.

Volem que la nostra gestió sigui transparent i per això, realitzem una memòria anual d’activitat i econòmica de la Fundació.